Vi gjør oppmerksom på at det tilkommer et hygienetillegg på 100 kr på alle behandlinger.